Pieśni zadumy i nostalgii - prawykonanie, 14.01.2011

2

2

1

1

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9