kontakt

Stowarzyszenie im. Ludwiga van Beethovena

Adres:

ul. Długa 19/4
31-147 Kraków
Tel.: +48 (0) 12 423 15 17
Fax: +48 (0) 12 423 15 17

Biuro w Warszawie:
ul. Chmielna 15/10
00-021 Warszawa
Tel.: + 48 (0) 22 331 70 18
Fax: + 48 (0) 22 313 00 05
E-mail: biuro@beethoven.org.pl
www.beethoven.org.pl
Irena Tarkowska: irena@beethoven.org.pl