16

maja

Nagroda PAU im. Erazma i Anny Jerzmanowskich dla Krzysztofa Pendereckiego

 
Profesor Krzysztof Penderecki zostanie uhonorowany Nagroda Polskiej Akademii Umiejętności im. Erazma i Anny Jerzmanowskich.  Zgodnie z wolą Erazma Jerzmanowskiego wyróżnienie przyznawane jest osobie, która „przez swe prace literackie, naukowe lub humanitarne dokonywane z pożytkiem dla ojczystego kraju, potrafił zająć wybitne stanowisko w społeczeństwie polskim”.


0
komentarzy |
dodaj komentarz

2

maja

Prof. Penderecki członkiem Konwentu Godności Honorowych Akademii Muzycznej w Krakowie oraz kapituły nagrody „Totus Tuus „

 
Rektor Akademii Muzycznej w Krakowie, prof. dr hab. Stanisław Krawczyński powołał prof. dr h.c. Krzysztofa Pendereckiego na członka Konwentu Godności Honorowych Akademii Muzycznej w Krakowie. Konwent został utworzony 27 marca 2017 r. do rozpatrywania wniosków o nadanie tytułu doktora honoris causa. Profesor Penderecki został również powołany przez Przewodniczącego Rady Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, Metropolitę Warszawskiego Kard. Kazimierza Nycza w skład Kapituły nagrody „Totus Tuus „Osiągnięcia w dziedzinie kultury chrześcijańskiej” na okres 3-letniej kadencji.
0
komentarzy |
dodaj komentarz